Lagermodul og lagerflowet

Der findes mange online-regnskabsprogrammer såvel som almindelige regnskabsprogrammer.

Fælles for de fleste er,  at med mindre man investerer store beløb så er lagermodulerne og det flow som opstår i forbindelse med lager transaktioner ikke altid lige gode.

Lagertransaktioner

Lagertransaktioner opstår i en række tilfælde:

  • Indkøb af varelager

  • Modtagelse af varer

  • Modtagelse af leverandør fakturaer

  • Salg af varer

  • Kassationer af varer

  • og mange andre tilfælde

Dette gør varelageret og alle transaktioner omkring dette - til et af de mest komplicerede områder i et regnskabsprogram. Mange programmer har håndteret dette så simpelt at det bliver ubrugeligt.

Når man derfor skal sikre sig at ens regnskabsprogram har de nødvendige funktioner til at kunne håndtere ens processer - anbefales det at man tester de forskellige funktioner i det regnskabsprogram man tester. Det gør man ved at afprøve alle de ting man har brug for. Især det som hedder indkøbsordre match er et område næsten ingen programmer dækker. Dvs. hvor man bestiller en vare til en pris - men når varen og fakturaen rent faktisk ankommer - er der ingen kontrol af at den faktureres til den rigtige pris.

Regnskab-plus har et ret basalt lagermodul som dækker mindre virksomheders behov - og man får sjældent flere funktioner for samme penge i andre online-regnskabsprogrammer.

Konklusion
Det anbefales ved køb af et regnskabsprogram hvor man ønsker at anvende dets lagermodul at alle ens processer afprøves inden man køber programmet. Det kan blive meget dyrt tidsmæssigt at skifte når man først har lagt alle ens transaktioner ind i det nye regnskabsprogram.